- Dünyada Dine Dönüş

Dünyada Dine Dönüş

Son otuz yldr dnya genelinde hem Mslmanlarn saysnda hem de din ahlakna ve maneviyata ynelite istikrarl bir art sz konusudur. Bu artn temelinde ise, bata Darwinizm olmak zere din ahlakna uygun olmayan ideolojilerin fikren malup olmas vardr. 18. yzylda balayan dinden uzaklama sreci 19. yzylda Darwin'in evrim teorisiyle szde bilimsel bir dayanak bulmu ve hz kazanmt. Ancak 20. yzylda bilim ve teknolojide yaanan gelimeler, Darwinizm'in hayal rn bir hikayeden ibaret olduunu, bilimsel bir deer tamadn gzler nne serdi. Bilim, baz evrelerin umduu gibi materyalizme ve dinsizlie destek salamad. Elde edilen her yeni bulgu, yaplan her keif Yaratl'n ak bir gerek olduunu ortaya koydu. Darwinizm'in bizzat bilim tarafndan yalanlandnn grlmesi, paleontoloji, genetik, biyoloji, mikrobiyoloji, zooloji, arkeoloji gibi saysz bilim dalnn evrimin hibir zaman yaanmadn ortaya koymas, geni kitlelerin gerekleri grmesini salad.

Yaklak 1.5 asrdr sregelen Darwinist ve materyalist bask artk gerekleri rtbas edememektedir. Farkl lkelerde yaplan anketler, halkn artk Darwinizm masalna inanmadn gstermektedir. Trkiye bu konudaki en arpc rneklerden biridir. 80'li yllarda halkn yarsndan fazlas Darwinizm'e inanrken, bugn yaplan anketler halkmzn %75'inin evrime inanmadn ortaya koymaktadr. Darwinizm'e kar verilen byk ilmi mcadele, bata Avrupa olmak zere dnya genelinde de etkisini gstermektedir. rnein Fransz Science Actualits tarafndan yaplan ankette, insanlarn evrim ile olumadna inananlarn oran %92, evrime inananlarn oran ise %5 olarak kt. Sddedeutsche Zeitung adl nl Alman gazetesinin yapt ankete gre ise, insann bir Yaratc'nn eseri olduuna inananlarn oran %85, evrim teorisinin geerli olduunu denenlerin oran ise sadece %9'du. Avrupa'daki fikri deiimi aa karan anketlerden biri de svire'de yaynlanan Blick'in anketi oldu. Bu ankette, Yaratl'a inananlarn oran %85, evrim teorisine inananlarn oran da %8 olarak kt.

Evrenin ve canllnn kkeninin kr tesadfler olmadn, tm varlklarn stn g ve kudret sahibi Yaratc, yani Yce Allah tarafndan yaratldn gren insanlar akn akn din ahlakna, dolaysyla hak din olan slam'a ynelmektedir. Bazen bir gazete kuprnde, bazen bir televizyon haberinde duymaya baladmz bu ynelile ilgili gelimeler ardarda sralandnda, yaananlarn ne kadar olaanst olduu grlecektir. ou zaman sadece gndem maddelerinden herhangi biri gibi sunulan bu gelimeler, aslnda dine yneliin dnya genelinde ok hzl bir ekilde arttnn ok nemli iaretleridir.

Bu gelimeleri toplu olarak sunmak ve yorumlamak, okuyucularn yaanan olaylarn bykln gerei gibi deerlendirmelerine, Allah'n izniyle, vesile olacaktr. Bu alma bir yandan iman edenlerin evkini ve azmini artrmay amalarken, bir yandan da slam ahlakn tm insanlara anlatmak iin gsterilecek abann nemine dikkat ekmektedir. Yaanan tm bu gelimeler Kuran'da bildirilen, "nsanlarn Allah'n dinine dalga dalga girdiklerini grdnde, hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mafiret dile." (Nasr Suresi, 2-3) ayetlerinin tecelli edecei vaktin ok yakn olduunu, hatta yaanmaya balandn gstermektedir. Allah bu vaadini muhakkak tamamlayacaktr. man edenlerin yapmas gereken ise bu gelimelerde ellerinden geldiince pay sahibi olmaya gayret etmektir.